Úvod

Společnost REDY Stavební činnost vznikla dne 07.05.2001 z podnětu poptávky po realizaci staveb a jejich úprav v tomto oboru .

Zaměření firmy a úzká spolupráce s investorem je pro nás prioritou.

Jedná se především o stavby rodinných domů s postupnou fázovou kompletací. Stavby na klíč včetně terénních úprav (oplocení, zahrada). Záruka na provedené stavební práce je po dobu 5 let od předání předávacího protokolu a revizí nutných pro kolaudační řízení. Během stavební činnosti je prováděna fotodokumentace se všemi detaily týkajících se stavby samé.